» حمایت از ایده های نوین

حمايت از ايده هاي نوين در صنعت فناوري اطلاعات

* نام

* نام خانوادگی

* پست الکترونیکی

* تلفن

* خلاصه ایده

* ارسال مستندات

* کد امنیتی