1394/07/15 - 04:23

آغاز به کار سامانه یکپارچه بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

سامانه يكپارچه بودجه در راستای اجرای ماده 46 قانون برنامه توسعه پنجم كشور مبني بر بسط دولت الكترونيك و ارائه خدمات الكترونيكي
در حوزه مالي‌ شهرداريها و دهياريها ایجاد گردیده است كه بخشي از آن اجرای الکترونیکی ثبت بودجه شهرداريها و دهياريهاي كشور مي باشد. 
تمامي شهرداريها ، دهياريها ، بخشداريها و استانداريهاي كشور می توانند در این سامانه اقدام به ثبت نام نموده و به تناسب سطح دسترسي ، 
امكان ثبت يا مشاهده بودجه سالانه اعم از بودجه مصوب ، تفريغ بودجه يا اصلاحيه و متمم بودجه را خواهند داشت. این سامانه توسط شرکت رایان پرداز کاوش طراحی و پیاده سازی شده است.